Szukaj znanych osób

Jacek Kaczmarski

Jacek Kaczmarski

Kategoria: Piosenkarze

Liczba wyświetleń: 22015
Ocena: liczba gł.: 13

Bibliografia prac o Jacku Kaczmarskim

 • Izolda Kiec, Kreacja czy autobiografia? : literackie portrety zbuntowanych wychowanków PRL-u, [w:] Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 32-37.
 • Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 1999.
wiersz Kanapka z człowiekiem
 • Elżbieta Kozłowska, Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kara Barabasza", [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka Z. 6: 1999, s. 93-99.
 • Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003
publikacja oparta na pracy doktorskiej w całości poświęconej Jackowi Kaczmarskiemu, jako twórcy, który świadomie wybiera piosenkę jako sposób wypowiedzi artystycznej.
 • Karolina Sykulska, Jacek Kaczmarski – szkic do portretu, [w:] Bardowie, pod red. Jadwigi Sawickiej i Ewy Paczoskiej, Łódź 2001.
 • Karolina Sykulska, Na marginesie "Wysockich" piosenek Jacka Kaczmarskiego, [w:] Społeczny i kulturowy aspekt twórczości Włodzimierza Wysockiego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok 2001.

Prace doktorskie poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego

 • Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski wobec koniunktur ideowych i komunikacyjnych, rozprawa doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002

Prace magisterskie poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego

 • Tomasz Kasza, Człowiek w utworach Jacka Kaczmarskiego, Uniwersytet Jagielloński, 1998
 • Krzysztof Gozdowski, Między egocentryzmem a encyklopedyzmem, Uniwersytet Zielonogórski, 2003
 • Marta Cyba, Jacka Kaczmarskiego głos w sprawie Sarmacji, Uniwersytet Śląski, 2004
 • Karolina Sykulska, Foniczne środki ekspresywno-stylistyczne w piosenkach Jacka Kaczmarskiego, Uniwersytet Wrocławski, 2001

Kaczmarski w podręcznikach

 • Marek Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 1997 – materiały pomocnicze dla szkół
omówienie Epitafium dla Brunona Jasieńskiego
 • Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz, Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura, podręcznik do języka polskiego dla klasy III gimnazjum. Wydawnictwo Sentor, Warszawa 2002
 • Stanisław Rosiek, Ewa Nawrocka, Bolesław Oleksowicz, Grażyna Tomaszewska, Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 3.Romantyzm (Echa współczesne), Gdańskie Towarzystwo Oświatowe, 2003
Samosierra
 • Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Przeszłość to dziś, podręcznik do II klasy liceum i technikum, część I, Romantyzm, Wydawnictwo Stentor 2003
Mury
 • Marlena Derlukiewicz ,,Słowa na start! 5, podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej (Wydawnictwo Era)
źródło: wikipedia, licencja GNU FDL, autorzy